Príprava na STK a EK

Príprava na STK a EK

>

Profesionálna príprava Vášho automobilu na technickú a emisnú kontrolu (STK a EK) je pre nás samozrejmosťou. 

Čo si priniesť na STK?


Doklady na Technickú kontrolu:


- osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou
- platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
- protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené
- osvedčenie o montáži fólií a ich certifikácii, ak ich má vozidlo nalepené


Doklady na Emisnú kontrolu:
- osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.


Čisté vozidlo - vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, má byť umyté a vyčistené


Povinná výbava:
- výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
- reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
- náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky
- autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)


Sklá:
- zasklievanie vozidla musí byť celistvé
- na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
- na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie


Osvetlenie - všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné rovnako aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel


Klaksón - skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

Pneumatiky:
- minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
- skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení


Brzdy - účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní
skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny
 

Prevádzkové kvapaliny - na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

 

OBJEDNAJTE SA